14 kwietnia 2018

Etniczność a religia

Aleksander Posern-Zieliński (red.)

  • Seria wydawnicza: Poznańskie Studia Etnologiczne nr 6
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskie
  • Rok wydania: 2003
  • ISBN: 83-7177-392-7
  • Liczba stron: 248

W części pierwszej znalazły się artykuły przedstawiające związki religii i tożsamości w kontekście polskim i polonijnym. Blok drugi poświęcony został problematyce religii i etniczności na terenach kresowych zamieszkałych przez nierzymskokatolickie grupy i mniejszości etniczne. Trzecia część zawiera opracowania omawiające sytuację i rolę religii w różnorodnych kontekstach konfrontacji odmiennych kultur. Wreszcie ostatni blok materiałów przenosi czytelnika w świat pozachrześcijański, by w tej pozaeuropejskiej perspektywie ukazać coraz bardziej znaczącą rolę islamu, odradzanie się rdzennych wierzeń ludów Syberii i znaczenie religii w podtrzymywaniu tożsamości wśród mniejszości zamieszkujących Chiny. (Aleksander Posern-Zieliński)