11 kwietnia 2023

Mały słownik mniejszości narodowych w Polsce

Grzegorz Pełczyński, Adam Pomieciński

  • Seria wydawnicza: 
  • Wydawnictwo: Uniwersytet Wrocławski, Oficyna Wydawnicza Kucharski –Toruń
  • Rok wydania: 2021
  • ISBN: 978-83-64232-59-6
  • Liczba stron: 118

Książka wydana przy współpracy z Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytutem Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jest to jak dotąd jedyna w polskim piśmiennictwie próba ujęcia problematyki  mniejszości narodowych w postaci słownika. Składają się na niego hasła dotyczące poszczególnych mniejszości oraz wielu zagadnień, które się z nimi wiążą. Jego adresatami są przede wszystkim studenci historii, socjologii, etnologii, kulturoznawstwa i innych kierunków humanistycznych. Także publicyści piszący o mniejszościach. Urzędnicy zajmujący się ich sprawami. Wszyscy, dla których dawna i dzisiejsza różnorodność narodowa naszego kraju jest ważna i którzy dostrzegają w niej nie tylko skomplikowany problem, ale również niepoślednią wartość.