20 czerwca 2023

Lepsze światy medyczne? Zdrowie, choroba i leczenie polskich migrantek w perspektywie antropologicznej

Izabella Main

  • Seria wydawnicza: 
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Schola
  • Rok wydania: 2018
  • ISBN: 9788373839502
  • Liczba stron: 208

Praca antropologiczna poświęcona zdrowiu i praktykom korzystania ze służby zdrowia polskich migrantek w Europie. Autorka analizuje, w jaki sposób Polki poznają możliwości leczenia za granicą, jak oswajają się z innymi systemami medycznymi i w jaki sposób uczestniczą w różnych dyskursach na temat zdrowia, chorób i leczenia. Tytuł książki „Lepsze światy medyczne?” odnosi się do odmienności kontekstów, w których poruszają się migrantki lecząc się w ramach systemów państwowych, prywatnych za granicą, czy płacąc za opiekę medyczną w Polsce. Książka powstała na podstawie badań etnograficznych prowadzonych przez autorkę w wybranych miejscach osiedlenia polskich migrantek – Londynie, Barcelonie i Berlinie. Omawia kwestie zależności między migracją a zdrowiem, problemy dostępu do opieki zdrowotnej, wyzwania zdrowia reprodukcyjnego oraz relacje między pacjentkami a personelem medycznym. Dzięki bogatej etnografii autorka odkrywa pluralizm medyczny Europy i złożoność podróży medycznych. [Z recenzji Elżbiety M. Goździak, research professor]