31 maja 2018

Restauracja Kresowa

Grzegorz Pełczyński

  • Seria wydawnicza: 
  • Wydawnictwo: Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne
  • Rok wydania: 2011
  • ISBN: 9788392716129
  • Liczba stron: 179
Cywilizacja stworzona przez Litwinów i Polaków w Europie Środkowo-Wschodniej okazała się niezwykle trwała. Świadczy o tym kilkuwiekowy okres jej istnienia oraz to, że gdy pod koniec XVIII w. wskutek zaborów uległo likwidacji państwo polsko-litewskie – fundament owej cywilizacji, nie od razu ona sama upadła. Zanikła ona, a właściwie przekształciła w ciągu następnego stulecia. […] Dziś w Polsce jest wciąż żywy mit Rzeczypospolitej Obojga Narodów, której dzieje Polacy uważają za najwspanialszy okres w swej historii. Podróżują na Litwę tropem tego mitu, usiłując znaleźć jego potwierdzenie. Nie jest to łatwe, Litwini mają zgoła inny pogląd na temat okresu unii: dla nich to czas, w którym elity litewskie uległy polonizacji, a po litewsku mówili jedynie nieuświadomieni narodowo chłopi. (fragment książki)