1 czerwca 2018

Lud t. 94

Danuta Penkala-Gawęcka (red.)

  • Seria wydawnicza: Czasopismo Lud
  • Wydawnictwo: 
  • Rok wydania: 2010
  • ISBN: 
  • Liczba stron: 

Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

Oprócz tradycyjnych działów, ten tom czasopisma zawiera część tematyczną, zatytułowaną Antropologiczne spojrzenie na globalizację, pod gościnną redakcją Aleksandra Posern-Zielińskiego.

LUD 94, 2010 – spis treści