31 maja 2018

Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej

Natalia Bloch, Elżbieta M. Goździak (red.)

  • Seria wydawnicza: 
  • Wydawnictwo: Centrum Badań Migracyjnych UAM
  • Rok wydania: 2010
  • ISBN: 9788390478463
  • Liczba stron: 262

Publikacja podsumowuje wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Badań Migracyjnych UAM z siedzibą w IEiAK, omawia czynniki sprzyjające i bariery w dostępie cudzoziemców spoza UE do kluczowych dla codziennego funkcjonowania obszarów: edukacji, rynku pracy i opieki zdrowotnej. Integracja imigrantów w tych dziedzinach życia jest istotna dla ich adaptacji społeczno-kulturowej i wtopienia się w tkankę miasta, z zachowaniem ich tożsamości etnicznej i kulturowej. Badania prowadzone wśród poznańskich imigrantów i osób mających z nimi kontakt miały na celu zarówno rozpoznanie otwartości tych obszarów na imigrantów, jak i wypracowanie metod niwelowania barier.