17 kwietnia 2023

Regiony i regionalizmy w Europie. Badania-kreacje-popularyzacje

Anna Weronika Brzezińska, Jacek Schmidt (red.)

  • Seria wydawnicza: Archiwum Etnograficzne t. 55
  • Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
  • Rok wydania: 2014
  • ISBN: 9788364465086
  • Liczba stron: 380

Rozdziały:
Jedność w różnorodności, Europa zintegrowana wobec Europy Regionów
Bóg stworzył Łużyce, ale diabeł… Serbołużyczanie i ich zagrożona przyszłość
Bliskie i dalekie, czyli co jest ważne… Refleksje z etnologicznych badań na pograniczu śląsko-małopolskim
Wirtualny przewodnik czy festiwal obrazów, smaków i dźwięków? Dwie drogi popularyzacji wiedzy o regionie (na przykładzie „Karpackiej mapy przygody” i „Słowiańskiej Atlantydy”)
Droga do autonomii: Katalonia, Kraj Basków i Galicja jako przykład emancypacji kultur mniejszościowych
„Muzeum” w stodole. Zbiory etnograficzne Zdzisława i Laury Bziukiewiczów i ich rola w narracji o Kurpiowszczyźnie