14 kwietnia 2018

Od Kaszubów do Niemców. Tożsamość Słowińców z perspektywy antropologii historii

Mariusz Filip

  • Seria wydawnicza: Poznańskie Studia Etnologiczne nr 13
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Nauka i Innowacje
  • Rok wydania: 2012
  • ISBN: 978-83-63795-09-2
  • Liczba stron: 237

Chociaż uznaje się dziś powszechnie, że między Słowińcami i Kaszubami występuje – jak ja to nazywam – nieciągłość prawdziwości, […] jednych od drugich nie odróżnia wiele, jeśli chodzi o społeczny wymiar ich istnienia i jeszcze mniej, kiedy rzecz dotyczy ich społecznej genezy, czyli mechanizmów ich powstawania (tworzenia). Pytanie o prawdziwość Słowińców, które jeszcze dzisiaj nurtuje niektórych uczonych, jest po prostu niewłaściwe. Jeśli Słowińcy są fikcją, to taką samą fikcją są Kaszubi, tylko że o kilka wieków starszą. Słowińcy i Kaszubi są bowiem „fikcjami w tym sensie, że są 'czymś skonstruowanym’, 'czymś ukształtowanym’ […] Słowińcy i Kaszubi – patrząc z perspektywy historiografii nieklasycznej – jako konstrukty społeczne posiadają analogiczny status ontologiczny. Chociaż nie ma między nimi ciągłości „genealogicznej”, jaka miałaby miejsce w przypadku naturalnego rozwoju, to istnieje między nimi ciągłość „epistemologiczna” jako kolejnymi – następującymi po sobie i bazującymi na poprzednich – etapami nieustającego procesu (społecznego) tworzenia Innego.