14 kwietnia 2018

Etnologia polska: historie i powinowactwa

Michał Buchowski

  • Seria wydawnicza: Poznańskie Studia Etnologiczne nr 12
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Nauka i Innowacje
  • Rok wydania: 2012
  • ISBN: 978-83-63795-08-5
  • Liczba stron: 120

Książka przedstawia wybrane perypetie intelektualne polskiej etnologii i antropologii w okresie powojennym. Naświetla wybrane aspekty sporów teoretycznych i poglądów badaczy, przyczyny podejmowania określonych tematów, interpretację zmian zainteresowań. Ujawnia powiązania myślowe i personalne wewnątrz dyscypliny. Odnosi te zjawiska do etnologii uprawianej w regionie Europy Środkowej i do antropologii światowej.