31 maja 2018

Antropologia polityki i polityka w antropologii

Aleksander Posern-Zieliński, Mirosława Drozd-Piasecka (red.)

  • Seria wydawnicza: 
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo IAE PAN
  • Rok wydania: 2010
  • ISBN: 9788389499677
  • Liczba stron: 167

Tom zawiera artykuły oparte na referatach wygłoszonych na konferencji w Będlewie, zorganizowanej przez Komitet Nauk Etnologicznych PAN i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM (18-20 maja 2009 r.). Dotykają one istotnych tematów z pogranicza antropologii i polityki, zarówno kwestii ogólnych, związanych z refleksją nad przedmiotem antropologii politycznej i prawnej, jak i szczegółowych. Ukazują kulturowe uwarunkowania transformacji ustrojowych, formowania się etnicznych partii politycznych. Współczesna antropologia polityki łączy dwa aspekty: studia prowadzące do poznania i zrozumienia kulturowych uwarunkowań przekonań, preferencji i działań politycznych oraz kwestie związane z konfliktami etnicznymi, migracjami, dążeniami do autonomii, powstawaniem społeczeństw pluralistycznych kulturowo, religijnie i językowo, transformacjami ustrojowymi, dążeniem ludów tubylczych do zagwarantowania należnych im praw.