14 kwietnia 2018

Zwierzęta w kulturze górali himalajskich

Przemysław Hinca

  • Seria wydawnicza: Poznańskie Studia Etnologiczne nr 8
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskie
  • Rok wydania: 2006
  • ISBN: 83-7177-433-8
  • Liczba stron: 160

Praca, choć skoncentrowana na przedstawieniu miejsca zwierząt w lokalnych kulturach, ukazuje tamtejszą rzeczywistość w perspektywie szerszej, obejmującej rozległy zakres spraw gospodarczych, politycznych i religijnych. Publikacja powstała na podstawie różnorodnych źródeł: dokumentów uzyskanych w urzędach i archiwach, materiałów kartograficznych, publikacji źródłowych, a przede wszystkim informacji uzyskanych w trakcie badań terenowych przeprowadzonych w czasie wielomiesięcznego pobytu w górach. (Zbigniew Jasiewicz)