14 kwietnia 2018

Reklama w kulturze współczesnej

Adam Pomieciński

  • Seria wydawnicza: Poznańskie Studia Etnologiczne nr 7
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskie
  • Rok wydania: 2005
  • ISBN: 83-7177-363-3
  • Liczba stron: 131

Na całość tej pracy składa się pięć rozdziałów, które poświęcone są estetyzacji dzisiejszej kultury, zagadnieniom wyjaśniającym, z czego korzysta reklama, kwestii tożsamości kulturowej i podmiotowej, na której odciskają swe piętno reklamowe wyobrażenia, językowym aspektom reklamy, problemowi związku między przekazem reklamowym a globalizacją i `nową` lokalnością oraz interpretacji tytułowego zjawiska z punktu widzenia wszechobecności i niezbywalności mitycznych elementów kultury. (Wydawca)