23 listopada 2018

Założenia, metodyka, cele.

Anna Weronika Brzezińska, Arkadiusz Jełowicki, Wojciech Mielewczyk

  • Seria wydawnicza: Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej, t. 1
  • Wydawnictwo: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
  • Rok wydania: 2015
  • ISBN: 9788364119460
  • Liczba stron: 90

Pierwszy tom serii „Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi Wielkopolskiej”. Seria zakończyła projekt Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nr projektu 11H 11 026580, w latach: 2012-2014.

Strona internetowa tomu [link]