31 maja 2018

Kapitalizm: historia krótkiego trwania

Kacper Pobłocki

  • Seria wydawnicza: 
  • Wydawnictwo: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana,
  • Rok wydania: 2017
  • ISBN: 9788362418787
  • Liczba stron: 613

Książka ta jest opowieścią o tym, jak praca, przestrzeń i pieniądz stały się filarami kapitalizmu – systemu, który na naszych oczach odchodzi w przeszłość. To epokowe wydarzenie jest okazją do ponownego postawienia szeregu fundamentalnych pytań. Czy to Zachód wynalazł nowoczesność, demokrację, miejskość? A może tylko je sobie przywłaszczył? Czy kapitalizm powstał wraz z brytyjską rewolucją przemysłową, czy może jest tak stary jak ludzkość? W którym momencie ludzie zamieszkujący tereny współczesnej Polski wkroczyli w nurt globalnych dziejów? Czy rok 1989 faktycznie był przełomowy, a Amerykanie wygrali zimną wojnę? Nasze odruchowe odpowiedzi na tego rodzaju pytania z reguły prowadzą nas w te same miejsca. Ze względu na to, że nasza uwaga była przez długi czas skierowana na Zachód, również przez jego pryzmat patrzyliśmy na siebie. Dlatego niniejsza książka podsuwa czytelnikom i czytelniczkom inne lustro, w którym możemy spojrzeć na siebie z nowej, globalnej perspektywy.

Strona internetowa książki [link]