31 maja 2018

Nie czas chorować? Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie antropologii medycznej

Danuta Penkala-Gawęcka (red.)

  • Seria wydawnicza: 
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Biblioteka Telgte
  • Rok wydania: 2010
  • ISBN: 9788361845058
  • Liczba stron: 203

Książka podzielona jest na trzy części: 1. Pluralizm medyczny w różnych odsłonach, 2. Kulturowe aspekty zdrowia, choroby i leczenia, 3. Narracje o chorobie, leczeniu i umieraniu. Czytelnik ma możliwość śledzenia rozważań nad pluralizmem medycznym na przykładzie społeczności lokalnych Argentyny, Meksyku i Kazachstanu, kulturowych uwarunkowań i konsekwencji niektórych chorób i zabiegów medycznych. Oddzielne miejsce zajmują zagadnienia przeżywania choroby przez pacjentów i ich rodziny oraz obecność antropologa w klinice, który pochyla się nad taką, nieczęstą przecież, perspektywą postrzegania chorego w instytucjach medycznych. (z tekstu okładkowego Jaromira Jeszke)