4 stycznia 2023

Ludność cywilna wobec wojny w Górskim Karabachu. Antropologia straty i cierpienia

Adam Pomieciński, Aghasi Tadevosyan, Krzysztof Fedorowicz, Gora Ordyan

  • Seria wydawnicza: 
  • Wydawnictwo: Instytut Badań nad Polityką Europejską
  • Rok wydania: 2022
  • ISBN: 978-83-954212-7-3
  • Liczba stron: 160

Z przyjemnością informuję, że ukazała się elektroniczna wersja polskojęzycznej książki „Ludność cywilna wobec wojny w Górskim Karabachu. Antropologia straty i cierpienia” autorstwa Adama Pomiecińskiego, Aghasi Tadevosyana, Krzysztofa Fedorowicza i Gora Ordyana.

Książka powstała na podstawie badań etnograficznych, które zostały sfinansowane z grantu interwencyjnego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i zostały zrealizowane w ramach współpracy z Instytutem Archeologii i Etnografii Narodowej Akademii Nauk Republiki Armenii.

Książka przedstawia losy ormiańskiej ludności cywilnej podczas ostatniej wojny o Górski Karabach w roku 2020 z perspektywy antropologii straty i cierpienia. Tym samym staraliśmy odejść od mocno utrwalonego w badaniach ujęcia wojny jako fenomenu militarnego i wojskowo-politycznego i skupić się na badaniu konsekwencji wojny dla ludności cywilnej, w szczególności strategii przetrwania, przesiedleń i uchodźctwa.

W roku 2023 planowane jest również wydanie ormiańskiej wersji książki.