31 maja 2018

Edukacja kulturowa. Społeczność – aktywizacja – uczenie się

Anna W. Brzezińska, Aleksandra Hulewska, Justyna Słomskaj-Nowak (red.)

  • Seria wydawnicza: 
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja"
  • Rok wydania: 2010
  • ISBN: 9788387708740
  • Liczba stron: 245

W pracy kluczowe zagadnienia regionu, społeczności i kultury zostały przedstawione w kontekście aktywizowania ludzi – członków lokalnych środowisk. Tego rodzaju podejście wynika z przyjętego założenia, iż od tego, jak społeczności lokalne wykorzystują – a także kreują – zasoby, zależy nie tylko ich własna sytuacja, lecz także szanse na rozwój całego kraju. Sprawne funkcjonowanie społeczności lokalnych jest zatem wielkim i znaczącym przedsięwzięciem wymagającym wizji i woli realizacji. Jego powodzenie zależy od rzeczywistego uczestnictwa mieszkańców w procesach samorządowych, które to uczestnictwo należy inicjować, wspierać i stale pobudzać