23 listopada 2018

Współczesna problematyka badań nad strojami ludowymi

Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Paprot-Wielopolska, Mariola Tymochowicz (red.)

  • Seria wydawnicza: Atlas Polskich Strojów Ludowych, t. 48
  • Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
  • Rok wydania: 2018
  • ISBN: 9788364465314
  • Liczba stron: 308

Publikacja składa się z 19 tekstów, których autorami są uznani specjaliści prowadzący badania nad zagadnieniami dokumentacji tradycyjnych ubiorów, ich zdobnictwa, współczesnego rzemiosła i rękodzieła. Tom podzielony został na trzy części. W pierwszej pt. „Inspiracje” podjęta została tematyka dotycząca współczesnych kontekstów wykorzystywania elementów tradycyjnych strojów ludowych. Druga pt. „Upowszechnianie” porusza zagadnienia społecznego funkcjonowania rękodzieła w różnych grupach środowiskowych. W ostatniej, trzeciej zatytułowanej „Badacze” przypomniana zostaje działalność uznanych specjalistek i specjalistów, dokumentujących przez lata tradycyjne ubiory. Publikacja jest także swego rodzaju podsumowaniem pięcioletniej działalności sekcji Stroju Ludowego, która została założona w 2012 roku przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

SPIS TREŚCI

Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program „Kultura ludowa i tradycyjna”