31 maja 2018

Nowe języki. Studia z zakresu kreolizacji języków i kultur

Waledemar Kuligowski (red.)

  • Seria wydawnicza: Prace Etnologiczne - Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
  • Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
  • Rok wydania: 2010
  • ISBN: 9788387266332
  • Liczba stron: 111

Być może język jako taki nie jest dzisiaj podstawowym przedmiotem analiz badaczy kultury, nie sposób jednak nie dostrzec bogactwa dokonujących się w tej materii przemian, a także wzajemnego sprzężenia między globalizującumi się językami i kulturami. „Nowe języki” to konstrukty powstałe wskutek przemieszczenia i kontaktu: to narzędzia komunikacyjne wspólnot wykorzenionych, zdyslokowanych, często o charakterze marginalnym z perspektywy dominującego narodu, klasy, imperium. Regułą jest, że nowym językom towarzyszą spory dotyczące ich statusu: akademickiego, ale też politycznego i kulturowego. Niniejszy tom sporów tych nie rozstrzyga, ale to głos w debacie dotyczącej globalizacji, na rzecz takiego jej widzenia, które uwydatnia kreatywność i nowe zróżnicowanie, a nie planetarną homogenizację i zanik różnorodności