Wybrane projekty badawcze IEiAK UAM

Analiza zależności między antropogenicznymi zmianami klimatu a lokalnymi praktykami wobec niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Kierowniczka: dr Karolina Dziubata-Smykowska Ogólnoświatowy wzrost temperatur, zmiany regionalnych cech klimatu i wzrost częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych, obok biofizycznego i …

Więcej…

Orzeł i krzyż. Etnografia historyczności z użyciem narzędzi badań artystycznych

W spektaklu „Orzeł i Krzyż” epizody z historii Polski odgrywa zespół aktorów złożony z około 400 wolontariuszy, mieszkańców Murowanej Gośliny …

Więcej…

Doświadczanie zmian klimatycznych. Transdyscyplinarne badanie przegrzewania miast (EmCliC)

Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (konkurs IdeaLab), kierowniczka: dr Zofia Boni, zespół badawczy: mgr Zosia Bieńkowska, Nuria …

Więcej…

Alienowanie i „urasawianie” Romów i muzułmanów w państwie narodowym

Projekt: Alienowanie i „urasawianie” Romów i muzułmanów w państwie narodowym Czas realizacji: 01.10.2021-30.09.2024 NCN, OPUS 19 Kierownik projektu: prof. Michał …

Więcej…

Ludność cywilna wobec wojny w Górskim Karabachu. Antropologia straty i cierpienia

W ramach grantu interwencyjnego NAWA „Ludność cywilna wobec wojny w Górskim Karabachu. Antropologia straty i cierpienia”, kierowanym przez prof. UAM …

Więcej…

Pomiędzy prekaryjnością a prestiżem. Praca migrantów w branży tanecznej w dobie kryzysu

Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki, konkurs SONATINA 5, Nr rejestracyjny: 2021/40/C/HS3/00086; Kierowniczka projektu: mgr Ruxandra Ana Głównym naukowym celem projektu jest …

Więcej…

Festiwalizacja wartości. Aksjonormatywne wymiary współczesnych festiwali muzycznych w Polsce/Waldemar Kuligowski

Festiwale stały się obecnie jedną z najbardziej popularnych form praktyk kulturowych milionów ludzi. Organizowane przez cały rok, dostarczają rozrywki i …

Więcej…

Jedzenie drożdżówki jako problem społeczny – Etnograficzne badanie dziecięcej otyłości w Polsce/Zofia Boni

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki (konkurs FUGA 5; nr grantu: 2016/20/S/HS3/00310) Niniejszy projekt bada społeczne aspekty dziecięcej nadwagi i otyłości w …

Więcej…

Normy i wartości w europejskim kryzysie migracyjnym i uchodźczym/Izabella Main, Elżbieta M. Goździak i Izabela Kujawa

Peojekt Horyzont 2020: NoVaMigra. Norms and Values in the European Migration and Refugee Crisis. Jego koordynatorką jest dr hab. Izabella …

Więcej…

Społeczno-kulturowe wymiary chorób rzadkich na przykładzie niedoboru LCHAD. Studium porównawcze Polski i Finlandii/Małgorzata Rajtar

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki (konkurs OPUS 9; nr grantu: 2015/17/B/HS3/00107) Kierownik projektu: Dr Małgorzata Rajtar (IFiS PAN) Główni wykonawcy: dr …

Więcej…

Tradycyjne rękodzieło wobec wyzwań współczesności/Anna W. Brzezińska, Aleksandra Paprot i Mariola Tymochowicz

W latach 2013-2014 przeprowadzono etnograficzne badania terenowe w trzech, tradycyjnych ośrodkach wytwórczości rękodzielniczej. Wywiady przeprowadzono z rękodzielnikami oraz tzw. otoczeniem …

Więcej…

Krajobraz społeczny i kulturowy Biskupizny/Anna Weronika Brzezińska i Marta Machowska

Biskupizna to jeden z ciekawszych mikroregionów etnograficznych Wielkopolski, obejmujący swym zasięgiem kilkanaście wsi. Stolica regionu jest Krobia. Poznańscy etnografowie często …

Więcej…

Studia nad piłką nożną w poszerzonej Europie/Michał Buchowski, Małgorzata Kowalska i Kamila Grześkowiak

Projekt badawczy FREE: Studia nad piłką nożną w poszerzonej Europie: dynamika tożsamości, wzory postrzegania i zmiana kulturowa związane z najważniejszą formą …

Więcej…

Strategie i praktyki zdrowotne w Kirgistanie/Danuta Penkala-Gawęcka

Projekt badawczy finansowany przez NCN, zatytułowany „Zdrowie, choroba i leczenie we współczesnym Kirgistanie. Koncepcje zdrowia i choroby oraz strategie zdrowotne …

Więcej…

Antropologia tira i reżimy mobilności. Kulturowy wymiar logistyki i drogowego transportu towarowego/Agata Stanisz

Badania dotyczące reżimów mobilności i logistyki prowadzę od 2011 roku. Mieszczą się one w nurcie road studies, antropologii ekonomicznej, antropologii …

Więcej…

Wędrujące Opowieści/Agata Hummel i Weronika Brączek

Projekt „Wędrujące opowieści” łączył animację kulturalną z etnografią. Interesowały nas tematy wielokulturowości i tożsamości lokalnej, których szukaliśmy w legendach, opowieściach …

Więcej…

Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców/Jacek Schmidt

Jeden z największych polskich projektów etnologicznych obecnej dekady. Projekt łączył badania podstawowe z badaniami rozwojowymi (edukacyjnymi) i zadaniami wdrożeniowymi. Badania …

Więcej…

Ruchome modernizacje. Wpływ autostrady A2 na lokalne krajobrazy kulturowe/Agata Stanisz i Waldemar Kuligowski

Projekt Ruchome modernizacje. Wpływ Autostrady A2 na lokalne krajobrazy kulturowe realizowany był w latach 2014-2016. Jego efektem jest polifoniczna publikacja …

Więcej…

Mobilne życia, niemobilne przestrzenie/Izabella Main

Projekt zatytułowany ”Mobilne życia, niemobilne przestrzenie? Migracje kobiet między Polską a Norwegią” stawia pytania o istnienie niemobilnych (trwałych) sfer w …

Więcej…

Zanim poznałam mieszkańców Săpânța/Agnieszka Chwieduk

Lato, jesień i zima 1989 roku sprawiły, że myślałam z dumą o byciu świadkiem zmierzchu epoki dyktatora. Rok 1990 (stłumienie …

Więcej…

Syryjscy Ormianie w Armenii/Adam Pomieciński

Projekt prowadzony wspólnie z Instytutem Badań Ormiańskich i Armeńską Akademią Nauk w Erywaniu. Etnograficzne badania terenowe rozpoczęte zostały w 2016 …

Więcej…

Żuławy. Oswajanie krajobrazu kulturowego/Anna Weronika Brzezińska

Żuławy to niezwykle ciekawy region geograficzny i kulturowy, który po II wojnie światowej całkowicie zmienił skład ludnościowy. Dawni potomkowie holenderskich …

Więcej…

Odrodzenie. Społeczność żydowska we współczesnej Polsce/Jan Lorenz

Rozpoczęty w 2007 roku i realizowany z przerwami do roku 2015 projekt badawczy podjął temat „odrodzenia żydowskiego” w Polsce, a więc …

Więcej…

Muzyka, wartości, kultura. Jarocin re-study/Waldemar Kuligowski

Celem projektu było zdiagnozowanie zmian zachodzących w sferze wartości, norm i postaw. Sporządzenie takiej diagnoza było możliwe dzięki bezpośredniemu nawiązaniu …

Więcej…

Smak pamięci/Katarzyna Marciniak

W ramach międzynarodowego projektu KC-MEM (Acquiring key competences through local memories in non-formal adult learning; realizacja 2014-2015) współpracowaliśmy z animatorami …

Więcej…