30 maja 2018

Wędrujące Opowieści/Agata Hummel i Weronika Brączek

Projekt „Wędrujące opowieści” łączył animację kulturalną z etnografią. Interesowały nas tematy wielokulturowości i tożsamości lokalnej, których szukaliśmy w legendach, opowieściach i muzyce. Inspiracją w naszych działaniach animacyjnych była kultura romska, w której z nostalgią dostrzegaliśmy zanikający już model życia, symbol wolności, wolności przemieszczania się i nie przywiązywania się do miejsca, niezależności i zarazem wierności w kultywowaniu własnej tradycji.

Głównym motywem pracy animacyjnej była wymiana opowieści pomiędzy mieszkańcami Podlasia a animatorami. Opowieść to legenda, baśń, historia życia, a także film czy zwykła historia – komentarz do codzienności. Poprzez te narracje chcieliśmy nawiązać dialog z mieszkańcami Podlasia na nurtujące nas wszystkich tematy różnic i podobieństw, wspólnoty ideałów i kultury, konfliktu i rozmowy, wartości…

Oprócz opowieści w naszych działaniach było jeszcze kilka innych kluczowych elementów. Wóz i koń, który symbolizuje nie tylko dawny sposób transportu, ale i Romów oraz inne niż współcześnie tempo życia i podróży, choćby to była tylko podróż z wioski do wioski; podróży w której umiarkowana prędkość pozwala nam na odmienną jakość kontemplacji pejzażu niż na przykład podróż samochodem, a przez to odczucie lokalności.

Kino, nasz gest w stosunku do mieszkańców, poprzez który chcieliśmy się z nimi dzielić obrazami, które uważamy za głębokie i piękne. Mieliśmy nadzieję, że te obrazy otworzą przestrzeń dialogu między nami i uczestnikami projektu, a także wśród nas, organizatorów działań i wśród ich odbiorców. I tak się stało:

https://vimeo.com/78024491

https://www.youtube.com/watch?v=Z1S8FJiI4rU

http://igryly.com/index.php/stare-projekty/57-2013-08-09-wedrujace-opowiesc

http://cargocollective.com/wajszczak/Wedrujace-Opowiesci

*** Projekt „Wędrujące Opowieści” zrealizowany został w ramach Polskiego Instytutu Antropologii (PIA) w 2013 roku.