17 listopada 2023

Prof. UAM dr hab. Agnieszka Chwieduk mediatorką akademicką

17 listopada 2023 | Karolina Dziubata
16 listopada na Wydziale Prawa i Administracji odbyło się seminarium pt. „Rola mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku akademickim w kontekście polityki antydyskryminacyjnej”.
W seminarium udział wzięli m.in. rzecznicy i mediatorzy akademiccy szkół wyższych, którzy rozmawiali o konfliktach mających lub mogących mieć miejsce na uczelniach a także o możliwości ich rozwiązania. Spotkanie odbyło się pod patronatem Pani Rektor prof. Bogumiły Kaniewskiej.
Podczas seminarium Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska podpisała umowę o współpracy z Polskim Centrum Mediacji. Wręczone także zostały nominacje na mediatorów akademickich UAM, w tym dla prof. UAM dr hab. Agnieszki Chwieduk.
Gratulacje!