30 maja 2018

Mobilne życia, niemobilne przestrzenie/Izabella Main

Projekt zatytułowany ”Mobilne życia, niemobilne przestrzenie? Migracje kobiet między Polską a Norwegią” stawia pytania o istnienie niemobilnych (trwałych) sfer w życiu migrantek. Przykładowo, czy i co migracja zmienia w ich pracy zawodowej, relacjach rodzinnych i społecznych, edukacji, rodzinie, podróżowaniu? Jak wyjazdy do Norwegii kobiet i mężczyzn wpływają na część rodziny, która pozostała w Polsce? Czy pobyt w Norwegii lub znajomość języka i kultury norweskiej kształtują inne możliwości zawodowe w Polsce?

Etnograficzne badania w Norwegii i Polsce prowadzę wraz z zespołem: dr Izabelą Czerniejewską, prof. Elżbietą Goździak, mgr Agatą Kochaniewicz, dr Markiem Pawlakiem, mgr Karoliną Sydow i mgr Aleksandrą Turowską w latach 2015-2019.

Badania są finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.