30 maja 2018

Muzyka, wartości, kultura. Jarocin re-study/Waldemar Kuligowski

Celem projektu było zdiagnozowanie zmian zachodzących w sferze wartości, norm i postaw. Sporządzenie takiej diagnoza było możliwe dzięki bezpośredniemu nawiązaniu do badań z lat 1983-1984, które przeprowadzono w czasie jarocińskich festiwali. Uzyskane wtedy dane stały się podstawą do sformułowania wielu ważnych opisów oraz ocen życia polskiego społeczeństwa. Nasz projekt zakładał nie tylko przeprowadzenie klasycznego badania powtórnego (re-study), ale także rozszerzenie jego formuły o próbę badawczą publiczności OFF Festival w Katowicach.

Badania, w okresie lipiec-sierpień 2015 roku, prowadził 10-osobowy zespół badaczy, wsparty przez dwóch koordynatorów oraz eksperta, uczestnika badań oryginalnych. Rekrutacja ogłoszona na nośnikach elektronicznych spowodowała, że konieczne było przeprowadzenie rozmów selekcyjnych z ponad setką zainteresowanych. W trakcie obu etapów badań – w Jarocin i Katowicach – przeprowadzono 800 ankiet i 50 wywiadów pogłębionych, zgromadzono też dokumentację foto, video, audio (fieldrecording); powstały ponadto prace plastyczne, przygotowane in situ przez jednego z członków zespołu badawczego.

Podsumowaniem pracy nad wynikami badań był specjalny panel ekspercki, który odbył się w siedzibie Muzeum-Spichlerza Polskiego Rocka w Jarocinie. Nacisk na publiczny charakter tego spotkania wzmocniony został przed dobór zaproszonych gości, wśród których znaleźli się Muniek Staszczyk (T.Love) i Michał Wiraszko (Muchy). Przedmiotem publicznej debaty były opracowane dane, a głosy eksperckie zostały wykorzystane jako element doradczy i ewaluacyjny projektu.

Efekt końcowy, w formie raportu ilościowego oraz jakościowego, udostępniony został w formule open access na portalu kwartalnika „Czasu Kultury”: http://e.czaskultury.pl/czytanka/festiwale/2063-jarocin-restudy.

Projekt badawczy „Muzyka, wartości, kultura. Jarocin re-study”, finansowany był przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nr 05804/15.