30 maja 2018

Smak pamięci/Katarzyna Marciniak

W ramach międzynarodowego projektu KC-MEM (Acquiring key competences through local memories in non-formal adult learning; realizacja 2014-2015) współpracowaliśmy z animatorami kultury z Włoch, Słowenii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Cypru. Polską część projektu realizowaliśmy w Beskidzie Sądeckim, w Łomnicy-Zdroju. We współpracy z partnerami lokalnymi zorganizowaliśmy warsztaty Smak pamięci, które były skierowane do dorosłych mieszkańców wsi. W ramach zajęć testowaliśmy różne metody edukacyjne, wykorzystujące pracę z pamięcią. Dzięki zaangażowaniu uczestników zorganizowaliśmy wycieczkę w góry, śladami ich wspomnień o smakach dzieciństwa, a także przygotowaliśmy wspólnie małą wystawę prezentującą te opowieści. Staraliśmy się także skupić nad rozwijaniem przekazu międzypokoleniowego – w tym celu zaprosiliśmy najmłodszych reprezentantów społeczności lokalnej na warsztaty zdobienia kraszanek. Podczas lokalnego święta pieroga łomniczańskiego (potrawy wpisanej na Listę Produktów Tradycyjnych) promowaliśmy nasz projekt na stoisku prezentując dawne sprzęty kuchenne i serwując gościom festynu m.in. kapuśniarkę i cyr, przygotowane przez mieszkanki Łomnicy. Z ich inicjatywy urządziliśmy ognisko świętojańskie i wyprodukowaliśmy, we współpracy z miejscową bacówką, serię pocztówek prezentującą etapy robienia serów wędzonych. Finalnym efektem wspólnej pracy było wydanie książeczki Smak pamięci. Tradycje kulinarne Łomnicy-Zdroju. Sesje zdjęciowe, które były ilustracją do niej, zostały zaaranżowane przez uczestniczki zajęć. Jedna z nich przygotowała również serię wierszy, które wzbogaciły publikację. Bazując na naszych doświadczeniach warsztatowych wydaliśmy poradnik Pamięć historyczna w nieformalnej edukacji dorosłych.