MediaPracownicy

Wywiad z dr Izabellą Main

W numerze 298/299 czasopisma „Życie Uniwersyteckie” ukazał się wywiad z dr Izabellą Main. Pretekstem do rozmowy była wydana niedawno książka „Lepsze światy medyczne. Zdrowie, choroba i leczenie polskich migrantek w perspektywie antropologicznej”…

Więcej

Wędrujące Opowieści/Agata Hummel i Weronika Brączek

Projekt „Wędrujące opowieści” łączył animację kulturalną z etnografią. Interesowały nas tematy wielokulturowości i tożsamości lokalnej, których szukaliśmy w legendach, opowieściach i muzyce. Inspiracją w naszych działaniach animacyjnych była kultura romska, w której…

Więcej

Syryjscy Ormianie w Armenii/Adam Pomieciński

Projekt prowadzony wspólnie z Instytutem Badań Ormiańskich i Armeńską Akademią Nauk w Erywaniu. Etnograficzne badania terenowe rozpoczęte zostały w 2016 roku. Ich zasadniczym celem jest analiza aktualnej sytuacji syryjskich Ormian, którzy jako…

Więcej

Smak pamięci/Katarzyna Marciniak

W ramach międzynarodowego projektu KC-MEM (Acquiring key competences through local memories in non-formal adult learning; realizacja 2014-2015) współpracowaliśmy z animatorami kultury z Włoch, Słowenii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Cypru. Polską część projektu…

Więcej