16 września 2020

Praca doktorska dr Mikołaja Smykowskiego nagrodzona przez Żydowski Instytut Historyczny

16 września 2020 | Karolina Dziubata

Z radością informujemy, że Jury IX edycji Konkursu imienia Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu przyznała ex aequo pierwszą nagrodę w kategorii prac doktorskich pracy doktora Mikołaja Smykowskiego pt. „Ekologie Zagłady. Krytyczne studium z antropologii krajobrazu poobozowego na przykładzie Byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem”.

Praca przygotowana była pod kierunkiem prof. Jacka Schmidta oraz prof. Ewy Domańskiej.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 4 października w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie.

Szczegóły tutaj.

Gratulujemy!