21 marca 2020

Deklaracje ws. zdalnego nauczania – prośba Pani Prorektory UAM Beaty Mikołajczyk

21 marca 2020 | Anna Weronika Brzezińska

Drogie Studentki i Drodzy Studenci,

Przekazuję niezwłocznie informację z 21 marca br. od  Pani Prorektory UAM Beaty Mikołajczyk. „Deklaracje możliwości technicznych udziału w zajęciach w trybie zdalnym lub jej braku powinny wpłynąć bezpośrednio do nauczycieli akademickich”.

Należy zatem przekazywać deklaracje wyłącznie do Waszych prowadzących, a nie: do P. Prorektor, czy Pana Dziekana.

Serdecznie, Agnieszka Chwieduk