17 czerwca 2020

List protestacyjny w sprawie publicznego szerzenia poglądów dyskryminacyjnych

17 czerwca 2020 | Karolina Dziubata

Poznań, 17 czerwca 2020

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec słów i aktów dyskryminacji, które od kilku dni dotykają osoby LGBT+ w Polsce, ponieważ są one niegodziwe, sprzeczne z prawami człowieka, a także etosem naszej dyscypliny, który oparty jest na doświadczeniu i wiedzy wypracowanej przez dziesięciolecia.

Gdy w listopadzie 2016 roku ogłaszaliśmy – w ramach Nadzwyczajnego Zjazdu Etnologów i Antropologów Polskich – „Manifest przeciw dyskryminacji”, wzywaliśmy do wzajemnego szacunku, respektowania wartości humanistycznych oraz budowania społeczeństwa otwartego i różnorodnego. Niezmiennie sprzeciwiamy się wszystkim formom dyskryminacji i ksenofobii ze względu na rasę, pochodzenie, wyznanie, płeć, orientację seksualna, poglądy czy religię. Osoby LGBT+ są częścią naszego społeczeństwa, a odbieranie im godności i człowieczeństwa przekreśla wartości humanistyczne oraz demokratyczne, od których zależy pomyślność nas wszystkich.

Pracowniczki i Pracownicy oraz Doktorantki i Doktoranci
Instytutu Antropologii i Etnologii UAM

Natalia Bloch, Zofia Boni, Anna W. Brzezińska, Michał Buchowski, Agnieszka Chwieduk, Wojciech Dohnal, Piotr Fabiś, Mariusz Filip, Małgorzata Graumiller Łukasz Kaczmarek, Małgorzata Kowalska, Waldemar Kuligowski, Aleksandra Lis, Izabella Main, Katarzyna Marciniak, Ewa Nowak, Danuta Penkala-Gawęcka, Jacek Schmidt, Agata Stanisz, Zbigniew Szmyt, Adam Pomieciński, Jan Lorenz, Irena Kabat, Elżbieta M. Goździak, Hannah Wadle, Paweł Chyc, Karolina Dziubata, Ewelina Ebertowska, Izabela Kujawa, Karolina Echaust, Kamila Grześkowiak, Michalina Janaszak, Marta Kluszczyńska, Marta Machowska, Justyna Marcinkowska, Robert Rydzewski, Elżbieta Stańczyk, Alexandra Staniewska, Karolina Sydow, Aleksandra Turowska, Ewelina Wojdak