10 listopada 2023

Obrony rozpraw doktorskich mgr Izabeli Kujawy i mgr Karoliny Sydow

10 listopada 2023 | Karolina Dziubata

9 listopada 2023 roku odbyły się u nas dwie obrony doktorskie!

 

  • Izabela Kujawa obroniła pracę pt. pt. „How does it feel to be a migrant worker? An ethnography of affective governance and lived experiences of foreigners teaching english in China”. Karolina Sydow cykl publikacji pt. „Między badaniem antropologicznym a aktywizmem społecznym: optymalizacja funkcjonowania lokalnych wspólnot z udziałem migrantów. Na przykładzie Poznania”.
  • Promotorem obu rozpraw był prof. UAM dr hab. Jacek Schmidt a recenzentami prof. UW dr hab. Sławomir Łodziński oraz prof. UJ dr hab. Dariusz Niedźwiedzki.
Wielkie gratulacje!