27 czerwca 2022

III edycja konkursu im. Joanny Matejko na najlepszą rozprawę doktorską i V edycja konkursu na pracę magisterską dotyczące tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory

27 czerwca 2022 | Karolina Dziubata

Zachęcamy do udziału w konkursach im. Joanny Matejko na najlepszą rozprawę doktorską i V edycja konkursu na pracę magisterską dotyczące tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory. Uczestnikiem/Uczestniczką konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, będąca absolwentem/absolwentką uczelni wyższej w Polsce i za granicą, która obroniła pracę magisterską lub rozprawę doktorską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory. Celem konkursu jest wsparcie badaczy i badaczek zajmujących się tematyką migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory, będących na wstępnym etapie kariery naukowej oraz promocja wyników ich prac naukowych.

Wymagania:

  • rozprawa doktorska została obroniona w terminie 1.11.2020 do 31.10.2022
  • praca magisterska została obroniona w terminie między 1.11.2020 a 31.10.2022

Ostateczny termin złożenia dokumentów wymienionych w § 3, pkt. 1 regulaminu (poniżej) upływa 31.11.2022 r.