26 lutego 2024

Szkoła letnia i konferencja dla studentów II stopnia, doktorantów i post-doków w Osnabrück Summer Institute on the Cultural Study of the Law

26 lutego 2024 | Karolina Dziubata

Zachęcamy osoby studiujące na 1 i 2 roku studiów magisterskich (na zaawansowanym etapie przygotowywania pracy magisterskiej), w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych oraz zatrudnionych w projektach jako stażyści podoktorscy do zapoznania się z ofertą Osnabrück Summer Institute on the Cultural Study of the Law. Tegoroczna szkoła letnia i konferencja pt. „Rights without borders? Subjects, Precarity, Agency” odbędą się w dniach 6-14.07.2024.

Termin składania aplikacji: 1 kwietnia 2024.
Pytania prosimy kierować do Summer Institute Coordinators: lawandculture@uos.de.