21 sierpnia 2020

Egzaminy dyplomowe licencjackie i magisterskie – ważne przypomnienie

21 sierpnia 2020 | Karolina Dziubata

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Pana Rektora nr 442/2019/2020 określającym zasady przygotowania i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym.

Zarządzenie dostępne tutaj.