28 stycznia 2020

Publikacja o festiwalach pod red. A. W. Brzezińskiej

28 stycznia 2020 | Anna Weronika Brzezińska

Ukazała się publikacja pod redakcja Anny W. Brzezińskiej i Katarzyny Smyk pt. Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w którym znajdują się teksty autorstwa naszych pracowników i doktorantów:

Waldemar Kuligowski, Od sacrum do line up’u. Pojęcie festiwalu w humanistyce i naukach społecznych

Karolina Dziubata, Ethno Port Poznań. O muzyce, kulturze i edukacji

Marta Machowska, Integracja, transmisja, promocja. Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie jako przykład dobrych praktyk

Anna Weronika Brzezińska, Wielkopolscy laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga. Pomiędzy pamięcią zbiorową a ochroną niematerialnego
dziedzictwa kulturowego

Publikację można pobrać [TUTAJ]