29 stycznia 2020

Twilight Zone Anthropology: The Voices from Poland – książka pod redakcją prof. Michała Buchowskiego

29 stycznia 2020 | Agata Stanisz

Michał Buchowski, Twilight Zone Anthropology: The Voices from Poland, Canon Pyon: Sean Kingston Publishing 2019.

Twilight Zone Anthropology jest pokłosiem konferencji, która miała miejsce w siedzibie Royal Anthropological Institute w Londynie. Przedstawia angażujący i różnorodny obraz antropologii w Polsce. Otwiera ją obszerny wstęp, autorstwa Michała Buchowskiego, opisujący dotychczasową historię dyscypliny i wskazujący tematy, w których wkład polskiej myśli jest szczególnie istotny. Zawiera rozdziały opisujące różnorodne i innowacyjne, otwierające jednocześnie nowe pola poszukiwań, praktyki badawcze. Książka przekonuje, że polska antropologia powinna być postrzegana jako istotna strefa kontaktu i dialogu między „imperialnymi”, hegemonicznymi dyskursami francusko-anglo-amerykańskimi, a dziedzictwem intelektualnym i politycznym Europy Środkowo-Wschodniej.

Twilight Zone Anthropology jest namacalnym świadectwem i żywą próbą uprawiania „kosmopolitycznej polskiej antropologii narodowej”. Poruszone są wielorakie tematy, takie jak płeć, pamięć, zaangażowanie, aktywizm, zdrowie i polityka. Oferuje wiele informacji na temat tego, jak można praktykować umocowaną lokalnie antropologię, aby rozwijać oryginalne koncepcje i wnosić tym samym wkład do światowych antropologii (ruchu world anthropologies) oraz poszukiwać odpowiedzi na globalne problemy w dialogu z aktualnymi trendami intelektualnymi. Praca jest znaczącym krokiem naprzód w trwającej redefinicji globalnych hierarchii wiedzy i tworzeniu pluriwersalnej i różnolitej antropologii.

Twilight Zone Anthropology provides an engaging and multifaceted picture of anthropology in Poland, Bronisław Malinowski’s motherland, with a comprehensive introduction authored by Michał Buchowski, describing the discipline’s history thus far, and thematic contributions detailing diverse and innovative contemporary practices that foreshadow rich possibilities for its future. It makes the compelling argument that Polish anthropology should be seen to have developed within a twilight zone of contact between ‘imperial’ discourses of a French-Anglo-US disciplinary hegemony and an Eastern European intellectual and political heritage.

Initially deriving from a conference hosted by the Royal Anthropological Institute, Twilight Zone Anthropology provides a palpably vibrant sampling of a ‘cosmopolitan Polish national anthropology’, with discussions of a wide-range of disciplinary issues, such as gender, memory, engagement, activism, health and politics. Offering many insights as to how anthropology may be practised so as to evolve original conceptions and contributions to world anthropologies from a decentred context, in response to global trends, this work represents a significant step forward in the ongoing redefinition of global hierarchies of knowledge and the creation of a pluriversal anthropology.

Links:

http://www.seankingston.co.uk/publishing.html

https://www.therai.org.uk/about-the-rai/rai-announcements/twilight-zone-anthropology-voices-from-poland

https://www.amazon.com/Twilight-Zone-Anthropology-Voices-Country/dp/1912385066