Wyróżnienie dla książki o pulteramie!

Miło nam poinformować, że publikacja „Pulteram – żywa tradycja w Wielkopolsce” pod red. Arkadiusza Jełowickiego otrzymała wyróżnienie na 27. Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej. Książka to efekt współpracy naszego Instytutu oraz Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. W 2017 roku nasi pracownicy dr hab. Prof. UAM Anna Weronika Brzezińska oraz prof. dr…

Nadsyłanie tekstów do czasopisma „Lud”

Szanowni Państwo, w imieniu redakcji „Ludu” zapraszam do nadsyłania tekstów do tomu nr 103 za 2019 rok. Dzięki dofinansowaniu z MKiDN znajdzie się w nim specjalna część tematyczna poświęcona miejscu polskiej etnologii w systemie antropologii światowych, koncentrująca się na zagadnieniu hierarchii wiedzy rozpatrywanym w kontekście powiązań polskiej etnologii ze światową antropologią. Jaki charakter ma ta…

Konferencja „ZAANGAŻOWANIE / ANIMACJA / EDUKACJA. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych”

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „ZAANGAŻOWANIE / ANIMACJA / EDUKACJA. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych”, która odbędzie się w dniach 18-22 września 2019 roku w Poznaniu. Celem konferencji jest przeprowadzenie debaty środowiskowej, dotyczącej tego w jaki sposób efektywnie upowszechniać idee pluralizmu środowiskowego i kulturowego poprzez upowszechnianie dorobku naukowego i popularyzatorskiego…

Ukazał się 102 numer czasopisma „Lud” za 2018 rok

Z przyjemnością informujemy, że na Akademickiej Platformie Czasopism opublikowany został najnowszy, 102 tom „Ludu” za 2018 rok, a w nim: Część tematyczna pt. „100 lat etnologii w niepodległej Rzeczpospolitej”, w której zamieszczone zostały krytyczne opracowania na temat początków etnologii w odrodzonym państwie polskim oraz wybranych kart jej bogatej historii. Ich autorami są zarówno doświadczeni badacze,…

Warsztaty „Archiwum Badań nad Życiem Codziennym”

W imieniu zaprzyjaźnionej z nami ekipy z Instytutu Socjologii zapraszamy na „Archiwum Badań nad Życiem Codziennym: warsztaty dla pracowników i studentów”, które odbędą się w czwartek 13 grudnia 2018, godz. 16-18.30, Coll. Historicum Novum, Ul. Umultowska 89D. Pamiętniki, niepublikowane opracowania, transkrypcje wywiadów, narzędzia badawcze – te i inne prace i materiały pochodzące z badań socjologicznych…

Książka pod redakcją A. W. Brzezińskiej

Zachęcamy do lektury monografii Twórcy – Wytwórcy – Przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego przygotowanej pod redakcją Anny Weroniki Brzezińskiej i Sylwii Kucharskiej. Jedną z recenzentek była Prof. UAM dr hab. Katarzyna Marciniak.Autorkami tekstów są także nasze doktorantki – Karolina Dziubata i Michalina Janaszak oraz studentka – Aleksandra Dzik. Książka jest pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła…

dr hab. Prof. UAM Jacek Schmidt panelistą w debacie eksperckiej

30 listopada 2018 o godz. 18:00 odbędzie się debata ekspercka pt. „Echa zaborów – pamięć / tożsamość / materia”, którą organizują Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sekcja Myśli i Kultury Politycznej, działająca przy Studenckim Kole Naukowym Historyków im. Gerarda Labudy w Instytucie Historii UAM. Paneliści: • prof. UAM Krzysztof Podemski • dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel…

Publikacja pod redakcją Prof. UAM dr hab. A. W. Brzezińskiej

Ukazała się publikacja pod redakcją Prof. UAM dr hab. Anny Weroniki Brzezińskiej oraz Sylwii Kucharskiej z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, pt. „Wzornik Południowej Wielkopolski„. Jej celem jest popularyzacja i upowszechnianie wielkopolskiego wzornictwa, rzemiosła i rękodzieła oraz zbiorów etnograficznych znajdujących się w MOZK. Publikacja jest jednym z efektów projektu pt. „Warsztaty wzornictwa Południowej Wielkopolski”, które odbywały…

Prof. UAM dr hab Jacek Schmidt członkiem Kapituły Konkursu im. J. Matejko

Prof. UAM dr hab Jacek Schmidt członkiem Kapituły Konkursu im. J. Matejko na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory. Organizatorzy: Ośrodek Badań nad Migracjami – Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami. Patronat nad konkursem objął Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, który w swych działaniach…