6 lipca 2018

Wywiad z dr Izabellą Main

6 lipca 2018 | Anna Weronika Brzezińska

W numerze 298/299 czasopisma „Życie Uniwersyteckie” ukazał się wywiad z dr Izabellą Main. Pretekstem do rozmowy była wydana niedawno książka „Lepsze światy medyczne. Zdrowie, choroba i leczenie polskich migrantek w perspektywie antropologicznej” (Wydawnictwo Naukowe Scholar 2018).

Fragment wywiadu: „Przez kilka lat, zbierając materiał do książki, prowadziłam badania etnograficzne wśród osób przebywających w Londynie, Barcelonie i Berlinie. Ich doświadczenia są bardzo zróżnicowane, ponieważ poziom usług medycznych w tych krajach jest inny. Zatem niezależnie od sytuacji życiowej, czy znały one lokalny język czy nie, ich sytuacja znacz nie się różniła”.

Całość wywiadu jest dostępna TUTAJ (str. 12-13).