3 lipca 2018

Książka dr A. Paprot-Wielopolskiej

3 lipca 2018 | Anna Weronika Brzezińska

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar ukazała się właśnie książka pt. „Żuławy i Powiśle. Kreowanie tożsamości lokalnych i regionalnych po 1989 roku” autorstwa dr Aleksandry Paprot-Wielopolskiej. To efekt kilkuletnich badań, które stały się podstawą rozprawy doktorskiej, którą Autorka obroniła w naszym Instytucie w kwietniu 2018 roku.

„Mogę wskazać kilka głównych celów tej książki. Pierwszy z nich dotyczy określenia sposobu, w jaki instytucjonalna polityka kulturalna i polityka pamięci oddziałują na przeobrażenia tożsamości w wymiarze lokalnym i regionalnym oraz w jakim stopniu wpływają na powstawanie więzi społecznych nowego typu i proces kształtowania „małych ojczyzn” na Ziemiach Zachodnich i Północnych – szczególnie na Żuławach i Powiślu. (…) Drugi cel polega na rejestracji oddolnych przejawów i mechanizmów kształtowania tożsamości przez organizacje społeczne i liderów społeczności lokalnych. (…) Trzeci cel dotyczy określenia adekwatności polityk kulturalnych i strategii tożsamości, realizowanych przez lokalne i regionalne elity, do potrzeb mieszkańców Żuław i Powiśla” (A. Paprot-Wielopolska, z wprowadzenia).