Prof. UAM dr hab. Anna W. Brzezińska stypendystką Marszałka Województwa Wielkopolskiego

6 maja 2019 r. w Teatrze Nowym w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak wręczył stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury. Jedną z tegorocznych stypendystek została dr hab. Prof. UAM Anna Weronika Brzezińska, która będzie realizowała projekt dotyczący Kaliskiej Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Cepelia” w Kaliszu, którego efektem będzie wydanie książki poświęconej Cepelii. Strona internetowa projektu Facebook

Popieramy strajk nauczycielek i nauczycieli!

8 kwietnia 2019 roku POPARCIE DLA STRAJKU NAUCZYCIELI Na swym posiedzeniu 8 kwietnia 2019 roku, Rada Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej zdecydowanie poparła strajkujących nauczycieli i nauczycielki. Uznano, że postulaty płacowe i reformatorskie są próbą ratowania rangi zawodu i godności tysięcy osób pracujących w oświacie oraz podniesienia poziomu kształcenia młodych pokoleń, od którego zależy przyszłość…

Muzeum w Bielsku Podlaskim zaprasza do udziału w badaniach terenowych!

Muzeum w Bielsku Podlaskim (Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku) zaprasza studentki i studentów etnologii poznańskiej do udziału w etnograficznych badaniach terenowych dot. ręcznika obrzędowego. Badania będą przeprowadzone w terminie 1-13 lipca 2019 r. na terenie gminy Orla. Organizator zapewnia: zwrot kosztów dojazdu zakwaterowanie wyżywienie (śniadanie i obiadokolacje) Każda uczestniczka i każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o…

Prof. UAM Jacek Schmidt członkiem Komitetu Badań nad Migracjami PAN

Dr hab., prof. UAM Jacek Schmidt został powołany na członka Komitetu Badań nad Migracjami PAN na kolejną kadencję (2019-2023). Inauguracyjne posiedzenie tego gremium, połączone z wręczaniem nominacji przez Prezesa PAN i wyborem nowych władz, odbędzie się 9 kwietnia w Warszawie. Prof. Schmidt będzie jedynym przedstawicielem naszego środowiska w tym komitecie problemowym PAN. Uchwała

A.W. Brzezińska stypendystką Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Dr hab. Prof. UAM Anna Weronika Brzezińska otrzymała stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury na realizację projektu DZIEDZICTWO KALISKIEJ SPÓŁDZIELNI PRACY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO W 70-LECIE JEJ POWSTANIA. Celem projektu stypendialnego jest zebranie materiałów archiwalnych oraz terenowych dotyczących działalności Kaliskiej Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Cepelia” w Kaliszu, która działała w latach 1950-1995. Spółdzielnia specjalizowała się w…

Program konferencji z okazji 100-lecia etnologii poznańskiej

Zapraszamy do udziału w dwudniowej konferencji naukowej pt. „100 lat etnologii uniwersyteckiej w Poznaniu. Dyscyplina wobec wyzwań przyszłości”, która odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia 2019 roku w naszym Instytucie. PROGRAM Pierwszego dnia konferencji zapraszamy na widowisko pt. WESELE SZAMOTULSKIE w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego „Szamotuły”, pod kierownictwem Macieja Sierpińskiego, który odbędzie się w budynku Collegium…

Wykład A. W. Brzezińskiej 12.03.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na kolejne spotkanie w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku”, poświęconych w tym roku problemowi wiedzy. Najbliższa prelekcja odbędzie się we wtorek 12 marca o godzinie 18:00 w Sali Prób Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska z…

O Prof. Bożenie Stelmachowskiej na spotkaniu 8 marca

Zapraszamy do udziału w seminarium pt. „PIERWSZE UCZONE UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO. ODKRYWANIE HERSTORII W AKADEMII”, które jest organizowane przez Wydział Studiów Edukacyjnych wraz z Kołem Naukowym Edukacji Równościowej „Emancypacja” Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jedną z bohaterek wystąpienia będzie Prof. dr hab. Bożena Stelmachowska (1889-1956), nasza absolwentka i pracowniczka , badaczka Wielkopolski i Pomorza. Jej…