21 grudnia 2018

Konferencja „ZAANGAŻOWANIE / ANIMACJA / EDUKACJA. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych”

21 grudnia 2018 | Anna Weronika Brzezińska

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „ZAANGAŻOWANIE / ANIMACJA / EDUKACJA. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych”, która odbędzie się w dniach 18-22 września 2019 roku w Poznaniu.

Celem konferencji jest przeprowadzenie debaty środowiskowej, dotyczącej tego w jaki sposób efektywnie upowszechniać idee pluralizmu środowiskowego i kulturowego poprzez upowszechnianie dorobku naukowego i popularyzatorskiego etnologii i antropologii kulturowej oraz dyscyplin pokrewnych.

Główne pytania, na które chcemy odpowiedzieć podczas planowanej konferencji brzmią:

 • Czy etnologia i antropologia kulturowa jest (powinna być) zaangażowaną moralnie, politycznie i społecznie dyscypliną w kontekście zmian społecznych uwidaczniających się we wszystkich sferach życia?
 • W jaki sposób można realizować idee upowszechniania dorobku etnologii
  i antropologii kulturowej w kręgach pozanaukowych?

W ramach planowanej konferencji zapraszamy Państwa do zaprezentowania swoich działań, wyników badań naukowych oraz do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z zakresu realizowania projektów edukacyjnych i animacyjnych.

Ogłaszamy otwarty nabór do trzech sesji, z których każda ma inną formę prezentacji zgłoszonych tematów. Wszystkie przesłane zgłoszenia będą oceniane anonimowo przez członkinie i członków Komitetu Naukowego, w skład którego wchodzą reprezentantki i reprezentanci sekcji tematycznych działających przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

 1. Sesja referatowa: Upowszechnianie wiedzy etnologicznej i antropologicznej
 2. Sesja posterowa: Edukacja jako forma współpracy ze społecznościami lokalnymi
  i grupami środowiskowymi
 3. Warsztaty edukacyjne: Praktyczna strona etnologii i antropologii kulturowej

Harmonogram:

 • 12.2018 – ogłoszenie naboru referatów, posterów i warsztatów
 • do 28.02.2019 – termin przesyłania propozycji referatów, posterów i warsztatów
 • do 30.03.2019 – ocena abstraktów przez Komitet Naukowy konferencji, poinformowanie o przyjęciu lub odrzuceniu proponowanych tematów wystąpień
 • 04.2019 – ogłoszenie ramowego programu konferencji

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: ptl.poznan@gmail.com

Uczestniczki i uczestniczy ponoszą opłatę konferencyjną w wysokości:

 • 150 zł – członkinie i członkowie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
 • 250 zł – osoby niezrzeszone w Polskim Towarzystwie Ludoznawczym

Nasz Instytut jest współorganizatorem konferencji, która stanowi część obchodów naszego 100-lecia.

Wydarzenie w serwisie społecznościowym Facebook

Zaproszenie

Karta zgłoszenia

Komitet organizacyjny:

Ewa Antyborzec, Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu

Anna Weronika Brzezińska, prezeska PTL O/Poznań, IEiAK UAM – sekretarz naukowa konferencji

Karolina Dziubata, IEiAK UAM

Michalina Janaszak, IEiAK UAM

Irena Kabat, IEiAK UAM

Marta Machowska, IEiAK UAM

Izabella Main, CeBaM UAM, IEiAK UAM

Joanna Minksztym, Muzeum Etnograficzne MNP

Aneta Skibińska, Muzeum Etnograficzne MNP

Magdalena Ziółkowska-Kuflińska, wiceprezeska PTL O/Poznań, IS UAM