10 maja 2019

Biogramy naszych pracowników w tomie jubileuszowym

10 maja 2019 | Anna Weronika Brzezińska

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM ukazał się tom zbiorowy pod redakcją Prof. dra hab. Zbigniewa Pilarczyka „Luminarze nauki Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919-2019„, który ukazał się w serii „Uniwersytet Poznański (1919-2019„. W tomie znalazły się biogramy osób związanych z naszym Instytutem:

Prof. dr hab. Józef Burszta – biogram autorstwa Prof. dra hab. Zbigniewa Jasiewicza

Prof. dr hab. Eugeniusz Frankowski – biogram autorstwa Prof. dra hab. Aleksandra Posern-Zielińskiego

Prof. dr hab. Bożena Stelmachowska – biogram autorstwa Prof. UAM dr hab. Anny Weroniki Brzezińskiej