27 sierpnia 2020

Rok po światowym kongresie antropologicznym w Poznaniu

27 sierpnia 2020 | Karolina Dziubata

Dziś mija dokładnie rok od inauguracji kongresu Międzynarodowej Unii Nauk Antropologicznych i Etnologicznych IUAES 2019, który odbył się na UAM pod hasłem „World Solidarities”. Było to największe i najważniejsze naukowe wydarzenie antropologiczne zorganizowane dotychczas w Polsce i naszej części Europy. Jednocześnie był to jedyny światowy kongres uświetniający obchody 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, a tym samym istnienia naszego Instytutu. W czterodniowym wydarzeniu wzięło udział 767 osób z 69 krajów, obradujących w 103 panelach tematycznych. Odbyły się też 2 wykłady i 3 sesje plenarne, 8 paneli dyskusyjnych, 8 warsztatów oraz sesja audiowizualna z 23 filmami etnograficznymi.

Spotkanie społeczności antropologicznej pod szyldem IUAES 2019 zostało zorganizowane w roku, w którym biurokraci zarządzający nauką zadekretowali, że etnologia/antropologia jako dyscyplina jakoby nie istnieje. Doniosłość kongresu jest jednym ze świadectw, że tak nie jest. Wpisuje się w ciąg działań, które wzmacniają wizerunek polskiej antropologii jako nauki nowoczesnej, perspektywicznej, znaczącej i odpowiadającej na wyzwania współczesnego świata. W lokalnej skali realizujemy zadania naszej dyscypliny w ramach Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, powołanego dzięki życzliwości wielu osób na UAM w odpowiedzi na zmiany systemowe.

Kongres jest naszym sukcesem. Uczestnicy i uczestniczki wielokrotnie z uznaniem wyrażali się o jego jakości naukowej i organizacyjnej, szczególnie doceniając jego przesłanie o potrzebie solidarności między ludźmi i z innymi mieszkańcami planety (w załączniku listy, e-maile i posty z podziękowaniami). Co ważne również dziś, w dłuższej perspektywie IUAES 2019 jest dla nas kamieniem milowym i drogowskazem w konsekwentnym realizowaniu naszych celów badawczych w zgodzie z etosem dyscypliny nakazującym zaangażowanie społeczne i obywatelskie.

Prof. Alisse Waterston z najlepszymi wolontariuszkami i wolontariuszami świata podczas kongresu IUAES 2019.