30 stycznia 2019

Nadsyłanie tekstów do czasopisma „Lud”

30 stycznia 2019 | Anna Weronika Brzezińska
Szanowni Państwo,
w imieniu redakcji „Ludu” zapraszam do nadsyłania tekstów do tomu nr 103 za 2019 rok.
Dzięki dofinansowaniu z MKiDN znajdzie się w nim specjalna część tematyczna poświęcona miejscu polskiej etnologii w systemie antropologii światowych, koncentrująca się na zagadnieniu hierarchii wiedzy rozpatrywanym w kontekście powiązań polskiej etnologii ze światową antropologią. Jaki charakter ma ta zależność? Co polska etnologia czerpie z dorobku nauki światowej, a czym ją wzbogaca? Czy jest to relacja symetryczna? Jak się ona zmieniała? Czy rodzima myśl etnologiczna „świeci światłem odbitym”, czy wnosi do światowej antropologii własną perspektywę? Na czym ona polega, co nas wyróżnia? Chcielibyśmy, by wokół tych i pokrewnych pytań ogniskowały się Państwa rozważania.
Prócz części tematycznej przewidujemy także publikację innych artykułów oraz, jak zwykle zresztą, recenzje wydanych ostatnio monografii.
Serdecznie zapraszamy do nadsyłania tekstów. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia br.
Wojciech Dohnal
Redaktor naczelny „Ludu”
kontakt@wdoh@amu.edu.pl