16 listopada 2023

LUD nr 107/2023

16 listopada 2023 | Karolina Dziubata
Nowy numer czasopisma LUD wydawanego przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze! A w nim:
  • prof. UAM dr hab. Zbigniew Szmyt – Syberyjskie mniejszości na wojnie w Ukrainie: od reprezentacji społecznych po wernakularne formy ideologizacji
  • dr Karolina Dziubata-Smykowska – Kryzys klimatyczny a lokalne praktyki wobec niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Propozycja badań nad wybranymi zjawiskami Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce z perspektywy etnoklimatologicznej
  • dr Mikołaj Smykowski, dr Dawid Kobiałka – Death and life Valley. Environmental memory of the Pomeranian crime of 1939 in Chojnice
  • recenzja książki prof. UAM dr hab. Natalii Bloch „Encounters across Difference. Tourism and Overcoming Subalternity in India” (Anna Malewska-Szałygin)