11 grudnia 2018

Warsztaty „Archiwum Badań nad Życiem Codziennym”

11 grudnia 2018 | Anna Weronika Brzezińska
W imieniu zaprzyjaźnionej z nami ekipy z Instytutu Socjologii zapraszamy na „Archiwum Badań nad Życiem Codziennym: warsztaty dla pracowników i studentów”, które odbędą się w czwartek 13 grudnia 2018, godz. 16-18.30, Coll. Historicum Novum, Ul. Umultowska 89D.

Pamiętniki, niepublikowane opracowania, transkrypcje wywiadów, narzędzia badawcze – te i inne prace i materiały pochodzące z badań socjologicznych i etnologicznych z ostatniego stulecia można znaleźć w cyfrowym Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, prowadzonym przy Instytucie Socjologii UAM. Zapraszamy na warsztaty, na których będzie można dowiedzieć się więcej oraz przećwiczyć korzystanie z Archiwum – wyszukiwanie, pobieranie i deponowanie materiałów, a także wziąć udział w dyskusji na temat potencjału i ograniczeń naszego przedsięwzięcia.

Aby wziąć udział w warsztatach, które odbędą się w czwartek 13 grudnia w godz. 16-18.30, należy wypełnić krótki formularz: https://tinyurl.com/abnzc-historyczny

Archiwum powstało we współpracy z Wielkopolską Biblioteką Cyfrową i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, dzięki dofinansowaniu MNiSW w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://archiwum.edu.pl.

W razie pytań osobą do kontaktu jest dr FIlip Schmidt, fschmidt@amu.edu.pl