21 grudnia 2018

Ukazał się 102 numer czasopisma „Lud” za 2018 rok

21 grudnia 2018 | Anna Weronika Brzezińska

Z przyjemnością informujemy, że na Akademickiej Platformie Czasopism opublikowany został najnowszy, 102 tom „Ludu” za 2018 rok, a w nim:

  1. Część tematyczna pt. „100 lat etnologii w niepodległej Rzeczpospolitej”, w której zamieszczone zostały krytyczne opracowania na temat początków etnologii w odrodzonym państwie polskim oraz wybranych kart jej bogatej historii. Ich autorami są zarówno doświadczeni badacze, jak i przedstawiciele młodego pokolenia.
  2. Zbiór artykułów prezentujących wyniki oryginalnych badań z zakresu krytyki antropologicznej, antropologii politycznej i ekonomicznej, studiów nad tożsamością, płcią kulturową, a także pamięcią i muzyką. Zbiór ten daje dobre wyobrażenie o bogactwie i różnorodności polskiej antropologii oraz tkwiącym w niej potencjale badawczym.
  3. Recenzje najnowszych monografii antropologicznych.
  4. Wspomnienia o zasłużonych i ważnych postaciach polskiej etnologii, które odeszły od nas w 2018 roku.

Numer czasopisma jest dostępny w wersji elektronicznej [link]

Zapraszamy do lektury

Redakcja

„Lud” to najstarsze polskie czasopismo etnologiczne, które ukazuje się od 1895 roku. Od 1968 roku redakcja mieści się w poznaniu. Więcej o historii czasopisma można przeczytać na stronie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego [link]