26 lutego 2019

O Prof. Bożenie Stelmachowskiej na spotkaniu 8 marca

26 lutego 2019 | Anna Weronika Brzezińska

Zapraszamy do udziału w seminarium pt. „PIERWSZE UCZONE UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO. ODKRYWANIE HERSTORII W AKADEMII”, które jest organizowane przez Wydział Studiów Edukacyjnych wraz z Kołem Naukowym Edukacji Równościowej „Emancypacja” Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Jedną z bohaterek wystąpienia będzie Prof. dr hab. Bożena Stelmachowska (1889-1956), nasza absolwentka i pracowniczka , badaczka Wielkopolski i Pomorza. Jej sylwetkę zaprezentują Prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska z naszego Instytutu oraz Paulina Dawid z Wydziału Studiów Edukacyjnych.

PROGRAM SEMINARIUM

Seminarium połączone z otwarciem wystawy „Mądrość, odwaga i entuzjazm. Pierwsze uczone Uniwersytetu Poznańskiego (1919-1939)” odbędzie się 8 marca w sali 58 w budynku D. Zgłoszenia na seminarium prosimy przesyłać do 5 marca na adres emancypa@amu.edu.pl