3 grudnia 2018

Książka pod redakcją A. W. Brzezińskiej

3 grudnia 2018 | Anna Weronika Brzezińska

Zachęcamy do lektury monografii Twórcy – Wytwórcy – Przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego przygotowanej pod redakcją Anny Weroniki Brzezińskiej i Sylwii Kucharskiej. Jedną z recenzentek była Prof. UAM dr hab. Katarzyna Marciniak.Autorkami tekstów są także nasze doktorantki – Karolina Dziubata i Michalina Janaszak oraz studentka – Aleksandra Dzik.

Książka jest pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 8-9 czerwca 2018 r. w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. Podczas spotkania dyskutowano nad kondycją współczesnego rękodzieła i rzemiosła oraz jego związku z projektowaniem. Celem dyskusji było zintegrowanie wiedzy z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz nauk o sztuce dotyczącej zapotrzebowania przez różne środowiska na przedmioty i przestrzenie odwołujące się do dziedzictwa kulturowego regionów. Konferencja dotyczyła szerszej refleksji nad tym, czym dla współczesnych badaczy oraz projektantów, twórców nieprofesjonalnych i profesjonalnych może być dziedzictwo kulturowe i społeczne Cepelii.Wolontariuszkami na konferencji były nasze studentki – Dominika Krzyżańska, Zuzanna Pilarz i Martyna Szałek.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków programu MKiDN Kultura ludowa i tradycyjna 2018.

Publikacja w wersji elektronicznej jest do pobrania na stronie internetowej Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.