10 marca 2019

Wykład A. W. Brzezińskiej 12.03.

10 marca 2019 | Anna Weronika Brzezińska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na kolejne spotkanie w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku”, poświęconych w tym roku problemowi wiedzy. Najbliższa prelekcja odbędzie się we wtorek 12 marca o godzinie 18:00 w Sali Prób Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, a jego tytuł brzmi:

Fakty autentyczne, plotki i fake newsy. Antropologiczne spojrzenie na wiedzę.

Odwołujemy się do wiedzy, którą dysponujemy i którą zdobyliśmy w trakcie procesu edukacji. Ale czy tylko? Wszak codziennie jesteśmy narażeni na odbiór wielu informacji pochodzących z różnych źródeł. Czy wszystkie jesteśmy w stanie zweryfikować i znaleźć czas na chwilę refleksji nad nimi? Przyswajamy te informacje, ale czy je do końca przetwarzamy? Jak często podczas prowadzonych przez nas rozmów posługujemy się różnymi opowiastkami, anegdotami i zasłyszanymi plotkami po to, aby ubarwić naszą opowieść, zbudować dramaturgię, skupić uwagę rozmówców, uwiarygodnić naszą wypowiedź?

Wiedza potoczna, inaczej codzienna i powszechna, to suma naszych doświadczeń życiowych, którą każdy z nas konstruuje indywidualnie. Co się dzieje w momencie, kiedy nasze doświadczenie życiowe konstruujemy w oparciu o niesprawdzone źródła informacji, które nas wprowadzają w błąd? Po co są nam w życiu codziennym nieprawdziwe pogłoski i celowo upowszechniane fałszywe wiadomości? Na przykład o tym, jak są traktowane w stadzie stare wilki…