23 sierpnia 2018

Wywiad z Prof. dr hab. Michałem Buchowskim

23 sierpnia 2018 | Anna Weronika Brzezińska

Polecamy lekturę wywiadu, który z Prof. dr. hab. Michałem Buchowskim przeprowadził Kacper Leśniewicz z „Dziennik. Gazeta prawna”:

„Społeczna rzeczywistość stanowi skomplikowaną sieć powiązań i zależności, dlatego debata publiczna nie powinna sprowadzać się do powtarzanego bezrefleksyjnie refrenu o oświeconych i ciemniakach czy o patriotach i kosmopolitach”.

A o wystąpieniu Prof. dr. hab. Michała Buchowskiego na tegorocznym spotkania EASA w Sztokholmie pisze Chris Hahn, całość tekstu dostępna TUTAJ.